Stanovisko NF Folivora

k ukončení spolupráce se ZOO Ústí nad Labem

                                                                                                                                                      Ústí nad Labem, 10. února 2021
Vážení partneři NF Folivora.

v červnu 2017 vznikl z popudu Zoo Ústí nad Labem Nadační fond Folivora za účelem pomoci financovat generel Zoo Ústí nad Labem. V souladu se zákony byl sepsán právnickou kanceláří statut nadační fondu a podána žádost ke krajskému soudu o jeho zaregistrování. Následně byl NF představen vedení města Ústí nad Labem jak před volbami tak i následně po volbách.

Generel Zoo byl schválen až 16. 12. 2019 a do současné doby se na něm ve skutečnosti nezačalo nic realizovat a už vůbec ne na projektech, které byly Zoo ÚL vybrány a to pavilon zoborožců jako krátkodobý projekt a asijský dům, kam patří dostavba slonince a nový pavilon orangutanů jako dlouhodobý projekt.

Začátkem roku 2020 z důvodu pandemie byla činnost NF zcela logicky ochromena, následně po dohodě se stávajícím ředitelem byl spuštěn program na podporu Zoo v období pandemie, tak abychom společnými silami pomohli částečně v dorovnání propadu ze vstupného, kdy byla Zoo nucena zavřít. Tyto finanční prostředky od drobných přispěvatelů byly přijímány na transparentní účet vedený u KB. V průběhu konce roku byl stávající ředitel Zoo ÚL odvolán.

15. 12. 2020 se uskutečnila schůzka mezi NF a zastupujícím ředitelem Zoo ÚL, který oznámil na této schůzce, že ukončuje spolupráci. Toto bylo již předem rozhodnuto, protože z www stránek Zoo ÚL v oddělení pomozte nám, kde byl v souladu dohodou se Zoo ÚL NF uveden, tato informace již zmizela. Již zde porušila Zoo podmínky spolupráce v souladu dohodou. Novému vedení bylo oznámeno, že finanční prostředky na podporu z důvodu pandemie jsou Zoo k dispozici a ještě 31. 12. znovu připomenuto že je připravena částka 100 000,- Kč, kterou je možno převést na účet Zoo ÚL okamžitě v souladu se statutem NF.

Zároveň bylo vedení Zoo ÚL informováno o krocích NF tak, aby byly v souladu s požadavkem ukončení spolupráce z www.folivora.cz odstraněny všechny podklady, které NF obdržel od Zoo na prezentaci podporovaných projektů.

NF nadále pracuje dle statutu ve snaze podpořit Zoo na území ČR.

--------------------------------------------------

Toto je e-mail, kterým jsou oslovování možní přispěvatelé:

Vážení přátelé Zoologických zahrad,

Nadační fond FOLIVORA se na Vás obrací s žádostí o možnou finanční podporu v dnešní CORONAVIROVÉ době z důvodu propadu tržeb Zoo ve výši mnoha milionů Kč, díky opětovným uzavíráním Zoo.

Zároveň se omlouváme pro případ, kdy se naše žádost dostala do rukou, kde musíte v současné době řešit podobné problémy.

Částkou od 100,- do 6 900,- Kč na transparentní účet vedený u Komerční banky KB č.ú.: 123-0238680237/0100 https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/nadacni-fond-folivora-nadacni-fond-folivora-czk
 (V případě potřeby zašleme potvrzení o přijetí zaslané darované částky. Kdyby se jednalo o větší částku, je potřeba uzavřít smlouvu.)
Předem děkujeme a těšíme se na setkání v Zoo v lepších časech.
Buďte prosím tak hodní a předejte tento e-mail svým přátelům, či obchodním kolegům a pomozte nám tak rozšířit počet přátel Zoo.

Finanční prostředky jsou určeny na základě statutu NF FOLIVORA pro Zoo, které jsou členy UCSZOO na území ČR.

Sledujte s námi transparentní účet a věřme, že společnými silami dosáhneme částečné pomoci.

Stav účtu k 10. 2. 2021 12702,72 Kč, děkujeme

Díky dárcům je pro Zoo Ústí nad Labem připraveno 100 000,- Kč z loňské činnosti NF FOLIVORA z důvodu pandemie.  

--------------------------------------------------

Zároveň budou v následujících dnech osloveni všichni partneři, kteří se zapojili do krátkodobého či dlouhodobého projektu v návaznosti na generel Zoo ÚL s dodatkem ke smlouvě, ať sami rozhodnou jak má NF s vázanými finančními prostředky naložit. Již v lednu byly první prostředky vráceny v souladu se statutem a smlouvami. O tomto bylo vedení Zoo ÚL informováno již 15. 12. 2020

NF FOLIVORA nikdy neporušil statut NF a chová se jako správný hospodář.

Karel Sladký,
prezident nadačního fondu FOLIVORA
tel.: 725 559 503,                                                                                                                                                                                                  e-mail: karel.sladky@folivora.cz www.folivora.cz

Kontakty

Myslivečkova 22
40001 Ústí nad Labem
Tel: (+420) 725 559 503
Email: info@folifora.cz
č.ú. FIO 2801244530/2010