Nadační fond

Modráček
Modráček

Účel a poslání nadačního fondu

Modráček

Modráček | nadační fond

1) Vlastní činnost, např. letní tábory

2) Podpora animoterapie

3) Podpora klientů animoterapie
- dětí s downovým syndromem
- dětí s autismem
- dětí s ADHD a ADD
- dospělí se syndromem vyhoření

ANIMOTERAPIE

Podpora
Dotkni se křídel Z. S.

Účel neziskové organizace spočívá v enviromentálním vzdělávání a osvětě v oblasti myslivosti, sokolnictví a ochraně přírody. Program probíhá za účasti a kontaktu s živými zvířaty pod názvem Falconyterapie. Je určen a přizpůsoben nejen školským zařízením, ale také zařízením:

  1. s pohybově postiženými

  2. pro nevidomé

  3. pro děti s downovým syndromem 

  4. pro děti s Autismem

  5. pro dětí s ADHD a ADD

  6. syndromu vyhoření u dospělých

Za období od března 2020 do konce roku 2020  vznikly vzhledem k pandemii a úplnému omezení našich akcí kritické ztráty. Dostáváme se do stavu nouze ohledně zvířat v našem Ekocentru, kdy měsíční náklady činí cca 62000,- Kč. V této částce je zahrnuto krmení, podestýlka, veterinární péče, pomůcky ke kontaktu se zvířaty, provozní náklady a odměna ošetřovateli. Do současnosti se ztráty pohybují na částce 620000,- bez nároku jakékoliv kompenzace. 


FALCONYTERAPIE

Modráček Modráček

Dovolte nám představit enviromentální program pod názvem s Hubertem a Dianou do škol, aneb Falconyterapie.

Tento program je určený pro všechny věkové kategorie, převážně však pro MŠ, ZŠ a hendikepované, včetně nevidomých podpořený MZ od roku 2016.

Program poskytuje živé ukázky dravců a sov s přímým kontaktem. Na tento program nemá vliv počasí.

Ukázky a beseda mohou být uskutečněny i v prostorách škol. Bližší informace na níže uvedených kontaktech.

www.dotknisekridel.eu
http://dotkni-se-kridel6.webnode.cz
https://www.facebook.com/Jirsovi

Kontakty

Myslivečkova 22
40001 Ústí nad Labem
Tel: (+420) 725 559 503
Email: info@folifora.cz
č.ú. FIO 2801244530/2010